Uppdaterad 2015-05-25      
             
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg
Föreningens var en öppen samverkansförening för frivilligorganisationer med social orientering.
Föreningen har nu upphört och på årsmötet tagit initiativ till att en nätverks organisation bildats
Se nedan protokoll från årsmötet 2015 eller Klicka Här
    
I föreningsarbetet ska vi främja samarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan organisationerna samt
verka för att synliggöra föreningarnas nytta och öka förståelsen för deras verksamheter gentemot
Helsingborgs Stad och allmänheten. Föreningen är religiöst, etniskt och partipolitiskt obunden.
          
Styrelsen.
Ordförande: Rolf Andersson, Föreningsmedia. Ledamöter: Siv Hagman, Lyckoträffen. Monika Freij, Föreningen Berika.
Ulf Ringdal, Fontänhuset Bryggan Ersättare Birgitta Möller, Värmestugan. Susanne Tidblad, RFHL. Agneta Sandberg, ATSU.
  
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg  Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Telefon: 070-694 69 91
e-post: raq@telia.com
Kontakt: Monika Freij
Telefon: 073-941 07 25
e-post: monika.freij@spray.se 
Kontakt: Susanne Tidblad. 073-941
Telefon: 072-303 98 52
e-post: helsingborg@rfhl

AKTUELLT

FÖRENINGEN FRIVILLIGA KRAFTER HBG ÅRSMÖTE 2015
Se Protokoll Årsmötet 2015-03-16
  
Se Kallelse möteshandlingar inför Årsmötet
2015-03-16


TID: 2015 03 16  kl. 18.00
PLATS: TRÄFFPUNKT LYKTAN - Bryggaregatan 7 Helsingborg

1) Mötets Öppnande
2) Upprättande av röstlängd (varje förening har en röst genom anmäld företrädare)
3) Beslut om Kallelse, Mötets Behörighet och Röstlängd. 
4) Beslut om dagordning Förslag: Enligt framställan i kallelsen
5) Val av mötesfunktionärer
a Mötesordförande
b Mötessekreterare 
c Två protokolljusterare som jämte ordförande justerar mötets protokoll
d Två rösträknare Beslut:
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.
7. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
9. Förslag från styrelsen. Verksamhetsplan 2015
10. Motioner och övriga inkomna förslag.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.
12. Fastställandet av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter: a) ordförande b) ledamöter c) ersättare. 14. Val av revisorer och ersättare för dessa.
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden
17. Mötets Avslutning


 
     
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

Politiskt Seminarium inför valet
Inbjudan i pdf
  
Strategi för att motverka bostadslöshet

Rapport från Workshop 20140610

HANDLINGAR I PDF FORMAT:

Protokoll vid styrelsemöte 2015 01 28
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

 
Protokoll vid Planeringsmöte 2014 11 18
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

 
Kallelse till Planeringsmöte 2014 11 18
enl. Styrelsebeslut 2014 10 28
         Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg


Protokoll vid Möte 2014 06 04
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg
 
Stadgar för
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

 
Kontaktuppgifter medlemsorganisationer
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

 
Exempel på omslag och text i informationsfolder
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

 
Protokoll styrelsemöte 2014 04 10
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg
 
Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2014 02 06
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg


Protokoll 2014 02 06 andra årsmötet vid bildandet Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

Protokoll 2013 11 25 första årsmötet vid bildandet Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg

Förslag till ny organisation, framtaget av en
arbetsgrupp från nätverket Frivilliga Krafter
       tillsammans med anställda i socialförvaltningen 


LÄNKAR


Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg På Facebook

 


JUL FÖR ALLA
24 dec 2014På RSMH dagen tog
Ragge från Verdandi
ett nytt initiativ om att vi
på julafton ska anordna

Alternativ JUL
i Folkets Hus